S cieľom skvalitniť a uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Zavolajte nám!

KONTAKT

Elektro vozíky s.r.o.
Šípková 35
04801 Rožňava
tel: +421 902 109 133
info(a)shoprider.sk
Elektrické vozíky pre Seniorov
Dovoz ZDARMA

NOVINKY

arr3V ponuke Elektrické kreslo Avanti, vhodné do domov a bytovNovinka v našej ponuke praktické elektrické kreslo Avanati   Elektrické pojazdné kreslá sú určené... arr3Článok denníka SME: Elektrické vozíky sú pre seniorov veľkým pomocníkomMnohí starší ľudia túžia byť nezávislí a sebestační. Ostať aktívny aj po tom, keď telo prestane... arr3Nové elektrické trojkolky v ponukeNOVINKA v našej ponuke: Elektrické skútre Z-tech Pripravili sme pre Vás širokú ponuku elektrických... arr3Elektrické pracovné vozíky v ponuke  Pracovné elektrické vozíky rady AT888/9 Tieto vozíky už patria do skupiny pracovných... arr3Navštívili sme výstavu Rehacare Dusseldorf a prinášame Vám novinky.Pripravili sme pre Vás novinky z výstavy Rehacare Dusseldorf 2017. Sme radi, že Vám môžeme ponúknúť... arr3Získali sme Certifikát: Dôveryhodná firma 2016Získali sme Certifikát: Dôveryhodná firma 2016 Certifikát dôveryhodnej firmy je vydaný len... arr3Držitelia parkovacích ZŤP preukazov môžu aj naďalej jazdiť po ďiaľniciach bezplatbe..Držitelia parkovacích ZŤP preukazov môžu aj naďalej jazdiť po ďiaľniciach bezplatbe, avšak nastalo...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 1 650 EUR
skladom
Cena 1 790 EUR
skladom

 

Mentés


Nákupné podmienky
Ochrana osobných údajov e-shopu www.shoprider.sk
 1. Spoločnosť Elektro vozíky s.r.o., so sídlom Šípková 35, 04801 Rožňava, IČO 51818167, (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
  • druh, typ a cena predaného tovaru
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Eshop-rýchlo teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese: info@shoprider.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.shoprider.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Elektro vozíky s.r.o. - Shoprider Slovakia


 1. Všeobecné ustanovenia


1.1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka,
1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, Elektro vozíky s.r.o., Šípková 35 04801 Rožňava, IČO: 51818167 DIČ: 2120807645 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke e-obchodu predávajúceho www.shoprider.sk .
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
1.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávka tovaru)


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá prijatím návrhu na jej uzavretie v jednej z nasledovných foriem:
Ø zaslaním elektronickej objednávky – prostredníctvo emailu predávajúcemu,
Ø vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na internetovej stránke: shoprider.sk
Ø odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového Listu cez Slovenskú poštu
Ø telefonickou objednávkou
2.2. Po prijatí objednávky poskytuje predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky a prijatí objednávky formou emailu alebo telefonicky. Objednávka je platná až po jej schválení a potvrdení Predávajúcim. Zvyčajne do 48 hodín.


 1. Práva a povinnosti kupujúceho


3.1. Kupujúci je povinný:
· prevziať objednaný alebo zakúpený tovar,
· zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
· nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
· potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby.
3.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvalite, termíne, množstve a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.


 1. Práva a povinnosti predávajúceho


4.1. Predávajúci je povinný:
· dodať na základe potvrdenej objednávky predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, termíne, kvalite a zabaliť ho spôsobom vhodným na jeho ochranu pri preprave,
· odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v na použitie, z ktorého
je zrejmé jeho použitie a nastavenie, záručný list, dodací list a daňový doklad. Pre
uplatnenie záruky je možné akceptovať okrem iného aj daňový doklad s vyznačeným
výrobným číslom, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list,
· zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
· Zaškolenie na bezpečné používanie v prípade elektrického vozíka
4.2. Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.


 1. Dodacie podmienky


5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených obrázkov, katalógov, popisov a typových listov
predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote
najneskôr do 10 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru
predávajúcemu.
5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany
predávajúceho, predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o
čom je kupujúci telefonicky oboznámený predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme
objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5.5. Rozmery, váha a ostatné údaje o tovare obsiahnuté na obrázkoch, popisoch a iných
písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho môžu byť ilustračného charakteru a môžu byť aj rozdielne a závislé od výrobcu -
sú orientačnými údajmi. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým údajom prezentovaných
v príslušných názvoch.
5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu zásielky hneď po doručení. Poškodenie
dokumentovať a bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného
termínu dodania odstúpiť od objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti sumu
bezhotovostným prevodom na bakový účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od
doručenia zrušenie objednávky.
5.8. Poštovné a balné podľa platného cenníku je platné len pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty EU sa
stanovuje po vzájomnej dohode.


 1. Nákupná cena


6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle
predávajúceho, dobierkou prostredníctvom kuriéra, alebo bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho.
6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo
zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru.
6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v
potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné a neobsahujú DPH, nakoľko nie sme platcami DPH.
6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


 1. Ďalšie náležitosti


7.1. Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď
prevezme tovar od predávajúceho


 1. Ochrana osobných údajov


8.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
8.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej
spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
8.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
8.4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky.
8.5 Odoslaním písomnej objednávky dávate súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov.
8.6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.


 1. Storno objednávky


9.1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez
storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok v
celkovej oprávnenej výške dopravných nákladov.


 1. Záverečné ustanovenia


10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces
nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente
odoslania objednávky kupujúcim.
10.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.
10.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky
vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 


01.05.2016 Rožňava